Nieuws

Hoge kwaliteit ruwvoer sleutel tot reductie methaan melkvee

Gepubliceerd op
18 december 2015

Methaan is het belangrijkste broeikasgas in de melkveehouderij. Om klimaatverandering tegen te gaan, moet ook de uitstoot van methaan door koeien verminderd worden. Dat kan, door goed management op het melkveebedrijf. Een hoge kwaliteit van het ruwvoer is de sleutel tot reductie van de methaanuitstoot van koeien.

Koeien eten vezelrijk voer, zoals gras en allerlei restproducten van de levensmiddelenindustrie, en zetten dat om in hoogwaardig voedsel: melk en vlees. Helaas: alles heeft z’n prijs. Het omzetten van vezelrijkvoer in melk gaat gepaard met de vorming van methaan.

Twitter Masterclass

Tijdens de recent gehouden ‘Twitter Masterclass Wageningen Guide to Climate Smart Future’ lichtte Jan Dijkstra zijn oplossing voor een klimaatslimme toekomst van de melkveehouderij toe. Dijkstra gebruikte in zijn presentatie onder andere de nieuwste inzichten en recente resultaten uit het programma ‘Emissiearm Veevoer’. Van de presentatie is een (Engelstalige) video beschikbaar: Climate Smart Future


De volledige Twitter Masterclass Wageningen Guide to Climate Smart Future (27 november 2015) is te bekijken via de pagina Twitter Masterclass Wageningen Guide to Climate Smart Future.