Netwerk

Hoe gaan Gezondheid melkkoe en hoge N-efficiëntie samen?

Dit project wil het inzicht vergroten in de relatie N-efficiëntie en gezondheid melkkoe.

Het uiteindelijk resultaat moet zijn dat de veehouders in de netwerkgroep met een lager niveau van eiwitverstrekking met een hogere efficiëntie toekunnen en met behoud of verbetering van de diergezondheid. Dit leidt dan tot een beter inkomen.

Aanpak

We willen informatie verzamelen uit onderzoeken en literatuur voor meer inzicht in dit onderwerp. Daarnaast zoeken we contact met onderzoeksinstituten, Gezondheidsdienst voor dieren, dierenartsen, voerfirma’s, e.a. en Koeien en Kansen. Op de deelnemende bedrijven wordt N-efficiëntie en diergezondheid gedurende een paar jaren vastgelegd. Daarvoor worden gegevens verwerkt van verbruik ruwvoer, bijproducten en krachtvoer (efficiëntie van Ruw Eiwit (RE), VEM-verbruik). De gegevensverzameling kan uitgebreid worden tot extra bedrijven voor een breder inzicht. De cijfers worden vergeleken; verschillen geanalyseerd en logische verbanden gelegd. Hoe is de gezondheid bij een hoog, normaal en laag verbruik van eiwit (niveau N-efficiëntie)? Bij de analyse zal ook gekeken worden naar verschillen tussen stal- en weideperiode en bedrijven die wel/niet weiden. De gezondheidsstatus (klauwproblemen, stofwisselingsziekten, uierontsteking, vruchtbaarheid, etc.) van de bedrijven wordt gerelateerd aan N-efficiëntie. Hierbij zal conditiescore plaatsvinden om te zien hoe koeien op aanpassing van voeding reageren. Levensproducties van de koeien worden gerelateerd aan N-efficiëntie. We willen een lijst van maatregelen opstellen die helpen bij het optimaliseren van N-efficiëntie bij een optimale gezondheid van de veestapel.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>