Netwerk

Het nieuwe rijden in de melkveehouderij

In dit netwerk willen we graag onze kennis over het brandstofverbruik op onze melkveehouderijbedrijven uitbreiden, omdat hier momenteel nog zeer weinig over bekend is bij de melkveehouders. Er is daardoor ook weinig ervaring opgedaan met het nemen van maatregelen.

Hier willen we samen met een aantal veehouders wat aan gaan doen door onze eigen bedrijven met elkaar te gaan vergelijken en te onderzoeken. Het netwerk is voor ons geslaagd als wij ontdekt hebben welke factoren de verschillen veroorzaken. Aan de hand van deze uitkomsten willen we ook concreet maatregelen treffen in de huidige bedrijfsvoering, maar ook bij verdere ontwikkeling en/of uitbreiding van ons bedrijf. Zeker in het kader van keuzes in onze voederwinning en voerverwerking. Daarnaast willen wij streven naar een besparing van minimaal 10 % in het brandstofgebruik.

Aanpak

In dit project gaan we aan de slag om bewuster met brandstof om te gaan. De sleutel daarvoor ligt volgens ons bij goed rijgedrag. We willen erachter komen waarom de ene ondernemer het beter doet dan de andere. Om erachter te komen wat er kan spelen moeten we eerst de theorie beheersen. Daarom gebruiken we de kennis van verschillende experts in onder andere bodem, machines en techniek om zo met de juiste kennis te beginnen aan onze praktijkproeven.

Om de gegevens binnen de groep deelnemers goed met elkaar te kunnen uitwisselen en interpreteren hebben we netwerkbijeenkomsten nodig. Omdat we de kennis niet alleen voor onszelf willen houden organiseren we ook workshops en een demonstratie, en werken we mee met innovatiedagen en communicatie over onze bevindingen. We willen onze trekkers ook daadwerkelijk laten testen. Concrete idee├źn hiervoor zijn o.a. bij Hamoen LMB Ameide aanwezig in de vorm van meetapparatuur om het brandstofverbruik in de praktijk te meten. Als wij deze metingen kunnen combineren met aanpak van bandspanning, dan krijgen wij de sleutel tot brandstof besparen steviger in handen.

Omdat we er graag op ons eigen bedrijf mee aan de slag willen, formuleren we met behulp van deskundigen knelpunten en maatregelen voor onze eigen bedrijven. Om de waarnemingen die daaruit volgen goed te kunnen vastleggen hebben we de hulp van studenten ingeroepen. Zij zullen ons ook helpen bij de interpretatie van de uitkomsten, waarna we opnieuw waarnemingen willen gaan doen om nog betere rijsignalen te kunnen opstellen. Om ervoor te zorgen dat we de rode draad niet kwijt raken in de praktijkvragen die we willen oplossen hebben we een procesbegeleider nodig.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.