Nieuws

Herfstgras: Zo'n hoog mogelijke grasproductie en zoveel mogelijk gegraasd door de koe

Gepubliceerd op
2 november 2015

Dat is de visie van de deelnemersgroep van Amazing Grazing op herfstgras. In oktober 2015 hebben de deelnemers gesproken over hun ervaringen met herfstgras.

Wat is herfstgras?

Het is jaarafhankelijk, maar ergens vanaf de periode van 1-20 september ontstaat er herfstgras. Herfstgras heeft een lager droge stof percentage, een hoog eiwit gehalte en een lager suikergehalte. Als het eiwit gehalte laag is, dan is het suikergehalte hoger. Het is een wat slapper gewas. De ervaring van de deelnemers van Amazing Grazing is dat de maximale opname van herfstgras door de koeien lager is.

Problemen met herfstgras

Onderin de zode is het herfstgras minder fris. Het gras is gevoelig voor roest. In de herfst is een groot deel van het gras inmiddels bedekt geweest met mestflatten en er vormen zich op veel grondsoorten schimmeldraden in de zode. Het gras wordt hierdoor als minder smakelijk ervaren.

Oplossingen voor verbeteren benutting

Vaak maaien, snel omweiden, lichtere snedes, vaak maaien, niet te kort afgrazen, resten accepteren en niet te veel bijvoeren dragen bij aan het verbeteren van de benutting. Als er vorst optreedt dan worden de schimmels gedood en als de nachten kouder worden komt er meer suiker in het gras, omdat dat in de nacht minder snel afgebroken wordt. Tevens neemt dan het droge stof percentage toe. Het gras wordt dan door de koeien weer goed opgenomen. Het herfstgras kan natuurlijk ook door jongvee worden benut.

Visie deelnemers Amazing Grazing op herfstgras

Als we naar de 15 ton droge stof per ha willen dan hebben we het herfstgras hard nodig. Dus niet proberen zo min mogelijk herfstgras te laten groeien zoals je op veel (maai)bedrijven ziet, maar het volledige groeiseizoen met alle groeidagen benutten. Inkuilen is duur en vraagt extra arbeid. Daarom herfstgras laten benutten door de koe. Benutting door weidegang geeft een plus in eiwit in het rantsoen.

Analyseer graslandgebruikskalender

Een analyse van de eigen grasland gebruikskalender kan helpen het management in het volgend jaar en de volgende herfst te veranderen. Wil je volgend jaar meer van je land halen? Let op het aantal dagen tussen twee snedes, het aantal dagen dat de dieren in een perceel lopen (boven de 2 dagen per perceel lopen de beweidingsverliezen sterk op) en het aantal keren dat weiden en maaien elkaar afwisselen (hoe meer etgroen benut kan worden, hoe hoger de grasopname).

Kaart met tips

De ervaringen met herfstgras van de veehouders uit de projecten "Koe en wij" en "Amazing Grazing" zijn gebundeld en verwerkt in een kaart.