Nieuws

Handboek Snijmaïs kan u helpen bij een optimale snijmaïsoogst

Gepubliceerd op
23 september 2015

Voor een optimale benutting in een rantsoen is het van groot belang om snijmaïs op het juiste tijdstip en op de juiste wijze te oogsten. Daar kan de oogstwijzer in het Handboek Snijmaïs u bij helpen. In het hoofdstuk “Oogst” vindt u naast een oogstwijzer ook informatie over de factoren die van invloed zijn op het oogsttijdstip en de oogstmethode.

De afrijping van snijmaïs komt dit jaar nog maar langzaam op gang. Toch zijn sommige percelen in het zuiden al verder afgerijpt dan van een afstand lijkt. Door de regen in augustus en september blijft het gewas vrij lang groen, terwijl de afrijping van de korrel wel is doorgegaan. Alle reden om het gewas nu te beoordelen en met name de korrel.

Met de oogstwijzer uit het Handboek Snijmaïs kunt u voor uw eigen bedrijfssituatie bepalen wanneer de snijmaïs het beste geoogst kan worden. Voor het bepalen van het optimale oogstmoment is het belangrijk dat het drogestofgehalte goed wordt ingeschat. Het drogestofgehalte van de hele plant wordt bepaald door het kolfaandeel, het drogestofgehalte van stengel en blad, en het drogestofgehalte van de kolf. Met de oogstwijzer kunt u op een eenvoudige wijze stapsgewijs het drogestofgehalte van uw snijmaïs inschatten.

Het Handboek Snijmaïs (www.handboeksnijmais.nl) is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. In het handboek worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR actualiseren het handboek jaarlijks. ZuivelNL financiert dit werk. 

Gratis downloaden

Klik hier om het handboek te raadplegen