Project

G€zond€ Cijfers

Via managementmaatregelen kan een varkenshouder de varkensgezondheid op het bedrijf en de economische bedrijfspositie positief beïnvloeden. In opdracht van Productschap Vee en Vlees (PVV) voert Wageningen UR Livestock Research (LR) deze activiteiten uit.

  • Het vaststellen van één of meerdere parameters om gezondheid te kunnen meten aan de varkens, zonder dat informatie uit bloedmonsters beschikbaar is.
  • Inventarisatie van factoren die een relatie hebben met gezondheidsstatus. Van hieruit kunnen de mogelijkheden worden aangegeven om de gezondheidsstatus op varkensbedrijven te verbeteren.
  • Innovatie van bedrijfs- en transportmiddelen om de gezondheidsstatus nog verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:
    • een veilige en efficiënte manier van biggentransport binnen het bedrijf, waarbij mengen van tomen wordt voorkomen;
    • het uitwerken van een bedrijfslay-out die het in principe onmogelijk maakt om een handeling uit te voeren dan wel route in het bedrijf te nemen die risicovol is met betrekking tot de varkensgezondheid.

Rekentool

Om vanuit een bestaande dierpopulatie een betere gezondheidsstatus te realiseren is het gebruik van goede bedrijfsprotocollen noodzakelijk, omdat daarmee de interne en externe biosecurity, zoveel als mogelijk, worden gewaarborgd. Het beperken van introductie van nieuwe dierziekten en het voorkomen van verspreiding van een dierziekte binnen het bedrijf zal immers de weg naar een betere gezondheidsstatus eerder bereikbaar maken.

De hieronder getoonde voorbeeld bedrijfshandleidingen hebben allen betrekking op het risico van introductie en verspreiding van dierziekten. De getoonde bedrijfshandleidingen zijn voorbeeld handleidingen en moeten voor een goede werkbaarheid en implementatie nog specifiek gemaakt worden voor het eigen bedrijf. Dit is een gezamenlijke taak van u, uw medewerkers en eventueel een voorlichter.

Contact

Wageningen UR Livestock Research
Izak Vermeij
Tel. 0320 - 29 35 19