Blog

Gunstige weersomstandigheden voor inkuilen en mest uitrijden

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw is er veel onderzoek gedaan naar inkuilen bij ongunstige weersomstandigheden. Destijds waren we nog niet in staat om in een korte periode snel in te kuilen en snel in te spelen op het weer. Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van inkuilcapaciteit. Tegenwoordig zijn we in staat om bij twee dagen mooi weer het gras voldoende voor te drogen en in te kuilen.

Wat gunstige weersomstandigheden zijn voor inkuilen zijn ongunstige weersomstandigheden voor mest uitrijden. Mest uitrijden onder droge weers- en bodemomstandigheden geeft veel meer ammoniakverliezen dan onder vochtige weersomstandigheden. Zodebemesten is gemiddeld een emissiearme methode , maar ook hierbij gaat onder scherp drogende weersomstandigheden een groot deel van de ammoniumstikstof uit de mest verloren. En ammoniakverlies betekent stikstofverlies terwijl we bij de huidige bemestingsnormen elk kg stikstof goed kunnen gebruiken. Toch zien we dat er in de zomer nog (te) veel mest wordt uitgereden onder weersomstandigheden die gunstig zijn voor inkuilen. Veelal is het argument dat de loonwerker alleen op dat moment nog beschikbaar was en dat niet alle mest onder vochtige, windstille weersomstandigheden kan worden uitgereden. Natuurlijk, er zitten grenzen aan de mogelijkheden, maar in de jaren 80 en 90 werden vergelijkbare argumenten ook genoemd voor inkuilen en kijk wat we nu kunnen. We kunnen niet alle mest onder ideale vochtige en windstille omstandigheden uitrijden, maar we zouden al veel kunnen winnen als we de scherp drogende omstandigheden mijden.

Als het om inkuilen gaat zijn we inmiddels prima in staat om in te spelen om gunstige weersomstandigheden, nu nog in dezelfde mate bij mest uitrijden. Dat beperkt de ammoniakemissie, maar wat veel belangrijker is, we houden de stikstof binnen de kringloop van het bedrijf en draagt op die manier bij aan een efficiƫnte ruwvoerproductie.