Nieuws

Groei mondiale melkproductie stagneert eind 2012

Gepubliceerd op
5 februari 2013

In het 1e kwartaal van 2012 was de mondiale melkproductie flink gegroeid (+ 3.3% t.o.v. 2011).

Vanaf het 2e kwartaal stagneerde de groei naar circa 1.7%. Dit had onder andere te maken met droogte in de USA en enkele oud Sovjet staten. Maar had ook te maken met de historisch hoge voerprijzen. Dit wordt toegelicht in de IFCN nieuwsbrief. De verwachting is dat de voerprijs in 2013 langzaam weer wat gaat dalen. Aangenomen dat de jaarlijkse vraag naar melk met 2.7% stijgt, is het vooruitzicht dat er mondiaal een tekort aan melk ontstaat. Het IFCN verwacht dat dit tot een stijging van de wereldmarktprijs van melk zal leiden.

Meer informatie bij Michel de Haan, projectleider