Nieuws

Grip op Gras beschikbaar voor onderwijs

Gepubliceerd op
29 mei 2019

Onder de vlag van Smart Farming is de app Grip op Gras beschikbaar voor gebruik in het onderwijs. Grip op Gras geeft handvatten om het grasaanbod bij omweiden en maaien te monitoren.

In de app Grip op Gras kun je grashoogtemetingen registreren en omrekenen naar droge stofopbrengst. De droge stofopbrengsten leveren de input voor de feedwedge en het maaivenster.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit opdrachten, datasets en korte filmpjes met uitleg. Dit is te  vinden in Module 6 - Grip op Gras in het dossier Smart Farming op het GroenKennisnet.

Zodra de docent demo-accounts heeft aangevraagd kunnen de studenten met het lesmateriaal aan de slag.

Dossier Weidegang

De theorie over de feedwedge komt aan bod in de opdrachten in het dossier Weidegang van het GroenKennisnet.