Nieuws

Grasonderzaai bij maïsteelt

Gepubliceerd op
26 mei 2014

De derogatienorm op bepaalde zandgronden is verlaagd van 250 naar 230 kg N uit dierlijke mest. Grofweg betekent dat er gemiddeld vijf tot zes kuub minder drijfmest per hectare beschikbaar is. Naast minder stikstof en fosfaat, komt er ook minder organische stof, kali en magnesium beschikbaar. Een goed vanggewas onder maïs kan dit verschil deels opvangen.

Voor een succesvolle snijmaïsteelt zijn ook elementen als organische stof, kalium en magnesium van essentieel belang. Indien er geen ruimte is voor drijfmest is het nog belangrijker zuiniger om te springen met de bodemvruchtbaarheid van de grond.

Demo vanggewas

In het groeiseizoen 2013 was er bij Jos de Kleijne een demo aangelegd met onder andere  grasonderzaai bij de snijmaïs. Het verschil tussen de onderzaai en de nazaai van  het vanggewas was overduidelijk waar te nemen.

Grasonderzaai in maïs
Grasonderzaai in maïs
Vanggewas is pas ingezaaid na de maïsoogst
Vanggewas is pas ingezaaid na de maïsoogst

Door de zachte winter in 2103 heeft ook de nazaai zich goed ontwikkeld, maar de achterstand ten opzichte van onderzaai is niet meer ingehaald. .

Positieve effecten van vanggewas

Van een geslaagd vanggewas is bekend dat het makkelijk 25 tot 35 kilogram stikstof over de winter ‘heen  kan tillen’.  Daarnaast heeft het als bijkomend voordeel dat er extra organische stof via het vanggewas  op het perceel terechtkomt. 

Het positieve effect van grasonderzaai bij snijmais is zo groot, dat Jos de Kleijne, door de strengere derogatie eisen, deze werkwijze waarschijnlijk voor dit jaar wederom gaat toepassen.