Nieuws

Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink

Gepubliceerd op
24 maart 2015

De methaanuitstoot bij rundvee is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het weidegras of de graskuil. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd binnen het innovatieprogramma ‘Emissiearm veevoer’ door diervoedingsonderzoekers van Wageningen UR.

Hoe lichter de maaisnede, hoe minder methaanuitstoot per kg melk. Het verschil in methaanproductie tussen een lichte en zware snede kan oplopen tot maar liefst 30 procent meer methaan per kg meetmelk bij de zware snede. Ook verlaagt jong en hoog bemest weidegras de methaanuitstoot per kg meetmelk vergeleken met oud, laag bemest gras.

Methaan is het belangrijkste broeikasgas op een melkveebedrijf. De agrarische sector en de Nederlandse overheid spraken af om in 2020 30 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. De ambitie van de EU is 80 procent minder broeikasgasuitstoot in 2050. Het Wagenings onderzoek toont voor het eerst duidelijk aan dat een hogere kwaliteit van gras en graskuil de methaanuitstoot verlaagt. Veehouders die de methaanemissies willen verlagen, hebben hier een krachtige tool in handen om mee aan de slag te gaan.

 Lees verder in het Veeteeltartikel: Graskwaliteit be├»nvloedt methaanuitstoot flink.