Nieuws

Grashoogtemeter geeft meer grip op gras

Gepubliceerd op
17 januari 2014

Deelnemers van het netwerk Dynamisch Weiden hebben het afgelopen jaar met grashoogtemeters hun graslandmanagement proberen te verbeteren. Onder het motto meten is weten maakten ze met de info een vertaling naar het graslandmanagement.

De kosten van een grashoogtemeter variëren van 10 euro voor een duimstok tot wel 3000 euro voor zeer geavanceerde elektronische systemen die gekoppeld worden aan een computerpgrogramma die de grasgroei voorspelt en daarmee de planning van het weiden ondersteunt. Deze zijn dan ook nog toepasbaar op een Quad.  “Het begint voor de meeste weiders met een FarmWalk®”, licht netwerkbegeleider Bert Philipsen toe. “Door wekelijks alle percelen langs te lopen ontstaat ook de behoefte om te weten hoeveel er precies aan gras op een hectare staat en hoe de planning daarop kan aansluiten. Zo komen grashoogtemeters in beeld.”

Echter de grashoogtemeter maakt nog geen vertaling naar een 'to-do' lijst voor de melkveehouder. De netwerkdeelnemers verdiepen zich in het ontwikkelen van een aantal tools die als vervolg op de grashoogtes ook advies rondom het management geven, bijvoorbeeld advies over inschaarmomenten en perceelsgrootte. Bert voegt daarbij ook toe te blijven zoeken naar verdere verfijning van de grashoogtemeters. “Door bijvoorbeeld de grashoogte te meten met behulp van lasers of infrarood op de laarzen. Zo kan het nog gemakkelijker, bijvoorbeeld automatisch tijdens een FarmWalk® .”  Komend jaar worden binnen Amazing Grazing de ijklijnen voor de verschillende grashoogte meters getoetst en verfijnd in de praktijk.

Klik hier door voor informatie over de FarmWalk: www.stichtingweidegang.nl/farmwalk

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan