Nieuws

Granen voor succesvolle graslandvernieuwing

Gepubliceerd op
4 augustus 2013

Grasland scheuren in het najaar mag niet meer volgens het huidige beleid. Dit maakt herinzaai van grasland lastig.In het voorjaar geeft herinzaai namelijk te weinig opbrengst en gras na mais in het najaar is nogal eens te laat.

Koeien & Kansen veehouder Jan Kuks heeft daarom gekozen voor granen (triticale en zomergerst) als tussengewas. Na de oogst van het graan wordt gras gezaaid. Het graan gaat komende winter als krachtvoer gevoerd worden.

Dit jaar heeft Jan Kuks 16 hectare granen ingezaaid, bestaande uit:

  • 7,5 ha triticale natuurland in het kader van meervoudig grondgebruik met SBB gronden, waar omgerekend 70 kg N uit dierlijke mest -zonder bestrijdingsmiddelen- is aangewend,
  • 1,5 hectare zomergerst natuurland, volledig onbemest en onbespoten,
  • 5 hectare triticale gangbaar geteeld, zonder bestrijdingsmiddelen; dit wordt na de oogst grasland,
  • 2 hectare zomergerst gangbaar geteeld, zonder bestrijdingsmiddelen; dit wordt na de oogst grasland.

De bevindingen van Jan Kuks

De 7 ha gangbaar geteelde granen zijn op een perceel gezet waar we na een maïsoogst, vanwege de draagkracht, geen gras in kunnen zaaien in het najaar. Afgelopen jaar hebben we hier al leergeld voor betaald. Herinzaai in het voorjaar werkt bij ons niet en herinzaai in het najaar kan niet laat (na maisoogst). Het kan dus alleen wanneer we eerst een “tussenteelt” met graan hebben. We kunnen na een graanteelt in ieder geval tijdig gras inzaaien. Daarom hebben we vorig najaar gekozen om na de maïs graan in te zaaien. Op die manier kunnen we nu tijdig starten met de inzaai van gras.

De oogst van de granen staat voor de deur. Vijf hectare triticale, gangbaar geteeld met een normale opbrengst, verkopen we. Maar het overige graan wordt vervoederd. Het idee is om het graan droog op te slaan in een gedeelte van de werktuigenschuur. Of we het graan pletten of ontsluiten beslissen we op een later tijdstip. We schatten in dat we van deze overige “natuurhectares” een 20-25 ton graan oogsten. Per dag zouden we de melkkoeien dan 1 kilo graan kunnen voeren. Daarmee telen we dus een klein gedeelte van ons eigen “krachtvoer”. Komende winter willen we daarmee ervaring opdoen. Voor 2014 staat opnieuw 7 hectare graslandvernieuwing op de planning.

Wederom zullen we volgend voorjaar kiezen om eerst zomergerst te zaaien, zodat we volgend najaar succesvol gras in kunnen zaaien.