Netwerk

Goed bodembeheer op veen boert beter

Met dit netwerk willen we onze kennis op het gebied van bodembeheer op veengrond verbeteren. Er is momenteel nog weinig bekend over de verbetering van bodembeheer op veengrond, daardoor is er ook weinig ervaring met te nemen maatregelen. Hier willen we met een aantal melkveehouders wat aan gaan doen door onze eigen bedrijven met elkaar te vergelijken en te onderzoeken.

Het project is voor ons geslaagd als we hebben ontdekt welke factoren de verschillen in opbrengst veroorzaken. Dan weten we ook welke maatregelen we kunnen nemen als blijkt dat het gewas op een perceel niet goed groeit in vergelijking met de andere percelen zonder dat we het gelijk op zijn kop zetten. Met andere woorden dat we een soort checklist hebben die we kunnen gebruiken als we aan de slag willen met verbeteren van het bodembeheer. Hiermee willen we meer gereedschap in de kist krijgen dan alleen “de ploeg erin”.

Aanpak

In dit project gaan we aan de slag om onze grasmat langer te laten meegaan. De sleutel daarvoor ligt volgens ons bij goed bodembeheer. We willen erachter komen waarom het ene perceel het beter doet dan het andere. Om erachter te komen wat er kan spelen moeten we eerst de theorie beheersen. Daarom gebruiken we de kennis vanuit bodem, water en techniek om met de juiste kennis te beginnen aan onze praktijkproeven. We gaan dit met een groep veehouders aanpakken, om de gegevens goed met elkaar te kunnen uitwisselen en interpreteren hebben we netwerkbijeenkomsten nodig. Omdat we de kennis niet alleen voor onszelf willen houden organiseren we ook workshops en een demonstratie, en werken we mee met innovatiedagen en communicatie over onze bevindingen. We willen daadwerkelijk ook monsters van ons bodem nemen en deze op andere kenmerken laten analyseren dan tot nu gebruikelijk is, daar zijn al concrete ideeen voor.

Omdat we er graag op ons eigen bedrijf mee aan de slag willen, formuleren we met behulp van deskundigen knelpunten en maatregelen voor onze eigen bedrijven. Om de waarnemingen die daaruit volgen goed te kunnen vastleggen hebben we de hulp van studenten ingeroepen. Zij zullen ons ook helpen bij de interpretatie van de uitkomsten, waarna we opnieuw waarnemingen willen gaan doen om nog betere veenweidesignalen te kunnen opstellen. Om ervoor te zorgen dat we de rode draad niet kwijt raken in de praktijkvragen die we willen oplossen hebben we een procesbegeleider nodig.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.