Netwerk

GLB brengt variatie in het landschap

Het algemene doel is het verbeteren van de biodiversiteit ter versterking van de landschappelijke waarden, wat leidt tot een gevarieerde omgeving in Achterhoek en Liemers.

Het netwerk wil dit bereiken door het ontwikkelen van een instrument, waarmee de ondernemers de vergroeningsmaatregelen binnen het toekomstige GLB op een goede manier kunnen inzetten. Dit proces moet leiden tot een win-win voor economie en ecologie, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met landschapstypen en –visies.

Aan dit proces nemen de verenigde agrarische natuurverenigingen (VALA), agrariërs, PRI, IVN, Gelders Landschap en burgers deel. Dit samenwerkingsverband heeft als doel het creëren van een gezamenlijke betrokkenheid bij het in stand houden en het onderhouden van het agrarische landschap.

Aanpak

 • Zes Agrarische Natuurverenigingen in Achterhoek en Liemers maken via een presentatie kennis met alle facetten rondom het toekomstige GLB –beleid.
 • Het volgen en begeleiden van minimaal vier agrarische voorbeeldbedrijven, die elk gesitueerd zijn in een ander landschapstype. Elk bedrijf past vergroeningsmaatregelen toe volgens de voorwaarden van het toekomstige GLB-beleid en die passen bij het landschapstype en- visie van het desbetreffende gebied. Ervaringen en resultaten kunnen gevolgd worden via de website van de VALA.
 • Twee bijeenkomsten waarin burgers kennis maken met GLB beleid en kennis maken met de verschillende landschapstypen.
 • Ontwikkelen van een website, waarop onder meer digitaal de verschillende landschapstypen en –visies te vinden zijn voor Achterhoek en Liemers met daarbij behorende vergroeningsmaatregelen en inrichtingspakketten.
 • Afsluitend symposium met presentatie van de resultaten.


Nieuws

Producten

 • Digitale landschapstypenkaart
 • Folder: Landschapstypenkaart Achterhoek
 • Voorbeeldbedrijf: Vergroeningsmaatregelen
 • Presentatie: Vergroening Landschap, lust of last
 • Presentatie: Ontwikkelingen Cultuurlandschap in de Achterhoek - Ontwikkelingen, bedreigingen en kansen
 • Verslag burgerparticipatie: 8 februari 2014 - Bezoek aan Kraanwijk