Netwerk

Gezonde melkers

Dit project gaat over het merk "CLA-melk" van Friesland Campina (ruim 400 deelnemers).

Deze melk bevat meer onverzadigde vetzuren, door een aangepast rantsoen van het vee. In de weideperiode blijkt het CLA-gehalte in de melk nogal te schommelen. Dit netwerk wil een plan maken om het CLA-gehalte in de melk beter beheersbaar te houden met uitgewerkte voederstrategieën.

Veel CLA-veehouders hebben ondertussen individueel ervaring opgedaan met de productie van CLA-melk, al dan niet met het gebruik van weidegras als ruwvoer. Kennis delen tussen individuele veehouders kan helpen ook via de ruwvoerkwaliteit al sturing te geven aan de productie van CLA-melk.

Aanpak

Melkvet bestaat voor slechts 0,5% tot 1% uit CLA’s. Dit percentage is o.a. afhankelijk van de voeding van de koe en weidegang. Lijnzaad, koolzaadolie, sojaschroot, raapzaad, vers jong gras en klaver blijken het aandeel gezonde vetzuren gunstig te beïnvloeden. Daarnaast blijkt uit Wagenings onderzoek dat beweiding weer betere resultaten geeft dan vers op stal gevoerd gras. Waarschijnlijk komt dit door de wijze van grazen: koeien eten alleen de ‘verse punten’, terwijl bij stalvoedering ook het oudere gras lager aan de stengel wordt gemaaid en gegeten.

Door individuele veehouders is inmiddels ook al veel ervaring opgedaan met het produceren van CLA-melk. Samen met reeds uitgevoerd onderzoek wordt een plan gemaakt om de schommelingen van CLA-gehalte in de melk beheersbaar te maken. Dit plan wordt in de praktijk toegepast en de gehaltes CLA worden hierbij nauwlettend in de gaten gehouden. De voortgang wordt op regelmatige basis besproken met de deelnemers en deskundigen en daar waar nodig wordt het plan bijgesteld of aangescherpt. Dit moet leiden tot een duidelijk beeld van maatregelen die getroffen kunnen worden om met behulp van voederstrategieën bij te sturen in de schommelingen van CLA-melk.

Nieuws

Meer informatie over producten en tools >>