Netwerk

Gezonde grondruil

De bodemkwaliteit op een melkveebedrijf is in toenemende mate het bedrijfskapitaal voor de toekomst. Hoe moet je daar mee om gaan als het gaat om ruilgrond ten behoeve van bollen of aardappels. Doel van ons netwerk is kennis ontwikkelen en kennis uitwisselen rond de relatie duurzame bodemkwaliteit en ruilgrond. Na 2 jaar willen we weten wat we wel en niet moeten doen bij grondruil en wat de consequenties zijn voor bodemkwaliteit en saldo.

Allemaal hebben we het beeld dat er behoorlijke nadelen zitten aan grond uitruilen. Maar is het daarmee per definitie niet duurzaam? Gezamenlijk willen we de effecten voor klei kwantificeren en onderbouwen. Wat kost een jaar bollen nu echt aan organische stof en NLV, hoe kun je de schade beperken? Wat zijn de effecten van de verschillende gewasbeschermingsmiddelen voor de bodem en het grasland? Allemaal vragen waar we samen met collega’s, bollenboeren en toeleveranciers mee aan de slag willen. Dus samen op zoek naar beschikbare kennis, deze toepasbaar maken op onze bedrijven, evalueren en toetsen met andere bedrijven in Noord Holland. We zullen studies en berekeningen uitvoeren, maar vooral ook zelf ervaring opdoen met verschillen in herinzaai na de bollen en op een rij zetten van de bodemanalyses. Waar mogelijk werken we samen met experts uit verschillende sectoren en vakgebieden.

Alle melkveehouders leveren hun melk aan CONO Kaasmakers. Zij gaan met dit thema aan de slag binnen het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy. De kennis die wordt opgedaan wordt gedeeld met de andere CONO-veehouders en komt beschikbaar voor de hele zuivelketen.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.