Nieuws

Gezocht: Innovaties voor emissiearm mest aanwenden

Gepubliceerd op
28 september 2020

Ben jij een machinebouwer, loonwerker, creatieve boer of een slimme techneut? En heb jij een innovatief idee om vloeibare of vaste mest op een nieuwe of verbeterde manier emissiearm toe te dienen? Meld je dan aan voor 1 oktober 2020. De werkgroep ‘Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening’ is op zoek naar innovatieve en nieuwe methoden om mest emissiearm uit te rijden.

De werkgroep ‘Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening’ is een onafhankelijke groep van experts en is in opdracht van het Ministerie van LNV bezig om een onderzoeks- en testprogramma op te zetten. Binnen dit programma is ruimte om mee te denken, proeven uit te voeren en om voor kansrijke ontwikkelingen emissiemetingen uit te voeren. Nieuwe aanwendingstechnieken kunnen onderdeel zijn van een nieuwe mestketen van stal, opslag en aanwending. Door deze samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderzoek kan de innovatie en implementatie van nieuwe aanwendingstechnieken worden versneld, waarvan zowel bedrijfsleven als het milieu profiteren. Vanzelfsprekend maken we goede afspraken over de vertrouwelijkheid van je idee.

Reageer voor 1 oktober 2020, door je contactgegevens (telefoonnummer en mailadres) te sturen naar: innovatieammoniakreductie@gmail.com. Wij bellen je dan binnen één week.