Nieuws

Gezocht: deelnemers ‘Draagvlak voor draagkracht’

Gepubliceerd op
7 januari 2014

Met de start van 2014 start ook het praktijknetwerk 'Draagvlak voor draagkracht'. Het doel van het praktijknetwerk is het verlengen van de gebruiksduur van grasland, oftewel: Wie kan het langst op z'n land? Hiervoor zoeken we nog netwerkdeelnemers.

We stellen ons vragen als:

 1. Waarom is de draagkracht van het ene perceel beter dan het andere?
 2. Wat kunnen we doen om de draagkracht te verbeteren?
 3. Hoe kunnen we de gebruiksduur van percelen verlengen?

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn maar liefst 17  factoren en maatregelen benoemd
Deze hebben te maken met:

 • Bodemgesteldheid en waterbeheer
 • Grassoort en grasmat
 • Ontsluiting door kavelpaden en dammen
 • Machines, banden en slim rijden
 • Beweidingssystemen
 • Koeien, ras en gedrag
draagkracht veenbodme.jpg

Actie per deelnemer

In het net begonnen jaar gaan deelnemers de volgende activiteiten uitvoeren:

 1. Draagkracht van de percelen in kaart brengen
  Op het bedrijf worden alle percelen of gedeelten van percelen in kaart gebracht voor wat betreft draagkracht. Op een schaal van 1 tot 5 wordt inzichtelijk gemaakt hoe de draagkracht over de (huis)kavel is verdeeld.
 2. Draagkracht verklaren cq verbeteren
  Met behulp van beschikbare kennis wordt gezocht naar verklaringen waarom de draagkracht is zoals ze is. In sommige gevallen ligt verbetering misschien wel binnen handbereik.
 3. Seizoen 2014 registreren
  Met een graslandgebruikskalender kan het gebruik per perceel vrij eenvoudig worden geregistreerd.  Op deze manier kunnen we vergelijken wanneer een perceel al of nog kan worden bemest, gemaaid of beweid.