Nieuws

Gewichtsbepaling van balen kan veel beter

Gepubliceerd op
4 september 2013

In de praktijk blijkt dat de huidige berekeningsmethode voor het bepalen van de voorraad droge stof van vierkante en ronde balen voor verbetering vatbaar is. Door andere parameters te gebruiken kan het gewicht van de balen aanzienlijk nauwkeuriger worden bepaald. Dit blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek van BLGG AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research.

Bij de huidige methode voor het inschatten van de voorraad droge stof wordt het gemeten volume van een baal vermenigvuldigd met een vaste dichtheid van 205 kg ds/m3 voor de vierkante balen en 195 kg ds/m3 voor de ronde balen. In de praktijk varieert deze dichtheid echter van 136 tot 300 kg ds/m3. In het onderzoek gaf dit een gemiddelde afwijking (onderschatting) van 40 kg droge stof per baal. De individuele afwijkingen varieerden van 0 tot 160 kg droge stof per baal.

Betere formules

In het onderzoek zijn totaal 108 vierkante plus ronde balen gewogen en geanalyseerd. Op basis van de resultaten zijn nieuwe formules opgesteld waardoor de afwijkingen van de berekende gewichten ten opzichte van de werkelijke gewichten afnemen van 0-160 kg droge stof tot 0-80 kg droge stof. De verbetering is haalbaar door gebruik te maken van de parameters inhoud in m3 en de gehalten aan droge stof en NDF. Deze parameters kwamen in een voorstudie van het onderzoek ook al naar voren als factoren die de dichtheid van graskuilen beïnvloeden.

Gewogen versus geschat gewicht

In onderstaande figuur is de relatie geïllustreerd tussen het gewogen gewicht en het geschatte gewicht van ronde balen op basis van de nieuwe, aangepaste parameters.

berekend gewicht.jpg

Voorraadsbepalingen verbeteren

Samen met Wageningen UR Livestock Research doet BLGG AgroXpertus onderzoek naar de dichtheid van gras- en maïskuilen. Aanvullend is het onderzoek naar de dichtheid van balen uitgevoerd door Mark Langedijk, student van de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch. Het onderzoek naar de dichtheid van kuilen en balen loopt op dit moment nog. Naar aanleiding van de resultaten zullen BLGG AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research aan het ministerie van Economische Zaken aanbevelingen doen om de voorschriften voor de voorraadsbepalingen te verbeteren.