Nieuws

Geslaagde demo bij varkensbedrijf Rijnen Oirschot

Gepubliceerd op
10 november 2014

Het netwerk “Mestafzet op de korrel” heeft op 29 oktober 2014 een geslaagde demonstratie georganiseerd bij varkensbedrijf Bert Rijnen te Oirschot. Meer dan 35 zeer geïnteresseerde erfbetreders en collega-veehouders waren benieuwd naar de ervaringen van Rijnen met het drogen van mest.

Rijnen kan de warmte van zijn vergistingsinstallatie benutten, om de mest via drie transportbanden van 24 meter lang, te drogen. Grote ventilatoren trekken de warme lucht van 80˚ C door de drie banden waarop de mest ligt, waardoor het percentage droge stof stijgt van ± 25 naar 90. In containers wordt het droge product vervolgens afgevoerd.

DLV specialist Jan Pijnenburg gaf een presentatie over mestverwerking, hij schonk aandacht aan de huidige technieken en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Investeren in mestverwerking

Vervolgens heeft ondernemer Bert Rijnen zijn keuzes voor het investeren in mestverwerking toegelicht. Het is hem een doorn in het oog dat we het mestprobleem nog niet hebben opgelost. Het is voor hem de uitdaging met een oplossing te komen, voordat hij de scepter overdraagt aan zijn opvolger(s).

Meer informatie

Aansluitend kon het gezelschap de droger bezichtigen. Bekijk de informatiefilm over de werking van de mestdroger. Voor meer informatie en/of foto’s van de bijeenkomst stuur een mail naar  Marco Hol.