Nieuws

FarmWalk in het teken van weiden van grote koppels

Gepubliceerd op
20 september 2016

De groep ‘Grotere bedrijven’ van het praktijknetwerk ‘Waarheen ammoniak op het Veen’ deed op 4 augustus de FarmWalk bij familie de Vos in Krimpen aan de Lek. Even geen cijfers en KringloopWijzers, maar gewoon met de laarzen het land in. Kijken, ruiken en voelen.

Op het bedrijf van de familie Vos was de koppel koeien opgesplitst in twee groepen, respectievelijk in 90 en 140 dieren. Dit gebeurde omdat er en aantal kleinere perceeltjes geweid moest worden. Logistiek was dus een belangrijk onderwerp op dit bedrijf tijdens de FarmWalk in augustus. Er kwamen tijdens de rondgang op het erf en in het land verschillende onderwerpen aan bod. Zo was er aandacht voor de juiste manier van het aanwenden van mest, baggeren, smakelijk weidegras en ruwvoerwinning.

Bij deze onderwerpen ligt er duidelijk een link tussen efficiëntie en het resultaat wat je uiteindelijk ziet in de KringloopWijzer. Het is bijvoorbeeld moeilijk een BEX voordeel te halen en een goede NH3 benutting te realiseren bij een hoog gehalte aan ruw as in de kuil.

Fotopresentatie Farmwalk

In de onderstaande presentatie is aan de hand van foto’s te zien welke onderwerpen essentieel zijn op een bedrijf om weidegang toe te passen en de resultaten uit de KringloopWijzer te optimaliseren. Waar kijk je naar, specifiek op een bedrijf met een grotere koppel? Tijdens de bijeenkomst zijn de mogelijke verbeterpunten besproken. Download hier onder de fotopresentatie: