Nieuws

Experimenteren met de Bedrijfseigen Stikstofnorm (BES)

Gepubliceerd op
27 juli 2016

In Koeien & Kansen wordt continu nagedacht over het zo goed mogelijk laten aansluiten van de theorie op de praktijk. Na introductie van de BEX, BEP, BEA en daarna de KringloopWijzer wordt nu onder andere onderzoek verricht naar de Bedrijfseigen Stikstofnorm. Het bedrijf van Van Wijk neemt deel aan deze BES-pilot.

Kees van Wijk is één van de Koeien & Kansen deelnemers die deze werkwijze test en metingen verrricht. Deze deelnemer maakt al langer gebruikt van de Bedrijfseigen Fosfaatnorm (BEP), maar loopt er tegenaan dat hij geen mest hoeft af te voeren vanwege ede fosfaatgebruiksnorm, maar wel vanwege de stikstofgebruiksnorm. Er was dus wel een BEP die een hogere fosfaatbemesting toestond met dierlijke mest, maar die in praktijk niet kon worden gebruikt vanwege de stikstofgebruiksnorm dierlijke mest. Tegen dit probleem lopen meer ondernemers aan.

Werkwijze BES

Bij gebruikmaking van de BES systematiek wordt op basis van de BEP norm per hectare, met de stikstof-fosfaat verhouding in de drijfmest een bedrijfseigen (experimentele) stikstofnorm voor dierlijke mest uitgerekend. Dus bij de BES-systematiek is de mestgift in termen van N eigenlijk gelijk aan de fosfaatopbrengst per hectare, gecorrigeerd voor fosfaattoestand (BEP-norm) x N/P verhouding in de mest. Belangrijk is wel dat de extra kilo’s stikstof uit dierlijke mest dan één op één worden afgetrokken van de kunstmeststikstof gebruiksruimte èn dat de ammoniakemissie niet stijgt. De BEP norm is voor 2016 105 kilo per hectare en de BES norm voor dit bedrijf 324 kilo per hectare.

Uitvoering in de praktijk

Kees van Wijk is erg tevreden met het resultaat tot op heden in 2016. Kees besteedt dan ook veel aandacht aan het maximaliseren van de werking van de stikstof uit drijfmest. Dit doet hij door extra water toe te voegen aan de mest. Bij een eerste en tweede snede past hij een verdunning toe van 1 op 1. Voor de 3e snede is iets minder water gebruikt, vanwege de al nattere veldomstandigheden en om mede daardoor ook uit- en afspoeling te voorkomen. Ook rijdt Kees alleen mest uit wanneer er regen voorspeld wordt binnen een aantal uur na uitrijden. Lukt dat niet, dan kiest hij de dag met de relatief hoogste luchtvochtigheid en bewolkingsgraad.