Nieuws

EuroDairy webinar over vlinderbloemigen en kruidenrijk grasland als ruwvoer

Gepubliceerd op
3 maart 2018

Op maandag 12 maart a.s. om 19.00 uur organiseert EuroDairy een Engelstalig webinar over de mogelijkheden van vlinderbloemigen en kruidenrijk grasland in Noordwest Europa. In het webinar presenteert Ralf Loges, senior onderzoeker bij de Universiteit van Kiel, de resultaten van praktisch onderzoek waarin gras-klaver mengsels zijn vergeleken met andere vlinderbloemigen en aangevuld met diverse kruiden.

Door de teelt van vlinderbloemigen is er minder behoefte aan N-bemesting, terwijl kruiden naast biodiversiteit een positieve invloed kunnen hebben op de voederwaarde en diergezondheid. In een 4 jarige maai- en weideproef wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het toevoegen van diverse kruiden aan de gras-klaverteelt en de potentie van zogenaamde secundaire vlinderbloemigen (dit zijn vlinderbloemigen anders dan klaver). Hierbij is gekeken naar de opbrengsten, voederwaarde en economische gevolgen.

Voor meer informatie zie Webinar 12th March_Ralf Loges

Voor deelname aan het webinar (deelnemers moeten zich vooraf registreren) klik hier.

<L CODE="C16">Euro Dairy</L>