Nieuws

'Erven voor de toekomst' zoekt nieuwe deelnemers

Gepubliceerd op
4 juli 2012

Het praktijknetwerk 'Erven voor de toekomst' zoekt nog melkveehouders die willen meedoen in het netwerk. Voor melkveehouders die (in de nabije toekomst) aanpassingen aan hun erf willen doen is dit een kans om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Het praktijknetwerk 'Erven voor de toekomst' is kort geleden van start gegaan en wil het proces in beeld brengen rondom herinrichting van erven. Belangrijke vraag in het project is hoe een ondernemer tot keuzes komt en hoe hij inspeelt (of in kan spelen) op toekomstige ontwikkelingen. In het project brengen we met name het thema erfafspoeling (waterkwaliteit) in beeld: welke maatregelen kunt u nu al nemen om grote kosten voor aanpassingen in de toekomst te voorkomen? En wie houdt u hiervan op de hoogte? Voor de antwoorden gaat het netwerk om tafel met onder andere aannemers, gemeentes, waterschappen en eventuele andere betrokkenen.

We hebben voor dit project al enkele deelnemers, maar zijn nog op zoek naar deelnemers.Het praktijknetwerk 'Erven voor de toekomst' is kort geleden van start gegaan en wil het proces in beeld brengen rondom herinrichting van erven. Belangrijke vraag in het project is hoe een ondernemer tot keuzes komt en hoe hij inspeelt (of in kan spelen) op toekomstige ontwikkelingen. In het project brengen we met name het thema erfafspoeling (waterkwaliteit) in beeld: welke maatregelen kunt u nu al nemen om grote kosten voor aanpassingen in de toekomst te voorkomen? En wie houdt u hiervan op de hoogte? Voor de antwoorden gaat het netwerk om tafel met onder andere aannemers, gemeentes, waterschappen en eventuele andere betrokkenen.

We hebben voor dit project al enkele deelnemers, maar zijn nog op zoek naar deelnemers.