Netwerk

(E)missie duurzaam

In het netwerk zoeken we samen met experts uit hoe de ammoniakemissie in een vrijloopstal verlaagd kan worden. Enerzijds door de keuze van bodemmaterialen en -bewerkingen en anderzijds door het ontwikkelen van beluchtingsmanagement in combinatie met een luchtwasser.

Een vrijloopstal PLUS combineert de voordelen van een vrijloopstal en de ammoniak binding van een luchtwasser. De bedding bestaat uit duurzaam gedroogde mest (met in de winter toevoeging van een strooisel) en een ventilerende folie bovenbouw. De combinatie maakt het concept sterk. Stallucht wordt via de beluchtingsbodem gezogen en door de luchtwasser ontdaan van ammoniak en fijnstof. Door afzuiging via de bodem (waar de ammoniak gevormd wordt) blijft het open karakter van de vrijloopstal behouden. 

Door de hoeveelheid afgezogen lucht te variƫren kan het composteringsproces op temperatuur gestuurd worden. Door harder of zachter te zuigen wordt er meer of minder stallucht door de luchtwasser gezogen. Het netwerk wil weten hoeveel lucht aangezogen moet worden om te kunnen voldoen aan de eis van 7,1 kg NH3 per koe en welke gevolgen dit heeft op het composteringsproces. Wat is het effect van de jaargetijden en verschillende bodemmaterialen? De deskundigheid van de samenwerkende partners is nodig om het bodemmanagement en beluchtingsmanagement mee te ontwikkelen. Dit alles binnen de randvoorwaarden van het behalen van economisch rendement door een goedkopere bouw, langere levensduur van de koeien, het droog houden van de bedding in de winterperiode en het behoud van het open karakter van de stal.

Nieuws