Netwerk

Eigen Eiwit Eerst (Duurzaam koeien Voeren)

Melk produceren zonder (milieu) verliezen is onvermijdelijk, maar melk produceren met zo laag mogelijke verliezen en een zo klein mogelijke ‘hoofprint’ is een uitdaging. Onze zuivelonderneming CONO Kaasmakers is daar ook actief mee bezig.

Wij willen vanuit het eigen bedrijf kijken hoe we hieraan een bijdrage kunnen leveren. Onze doelstelling is: Minder (eiwitrijk) krachtvoer aanvoeren, zonder meerkosten. We willen een hogere benutting van eigen voer en eigen land. Dit moet resulteren in minder input en/of een meer (regionaal) gesloten kringloop.

Aanpak

Duurzaam voeren betekent voor ons eerst kijken waar we staan met onze bedrijven. Leren hoe het mechanisme werkt. Door jaarlijks de kringloopcijfers van het bedrijf in beeld te brengen ontstaat meer inzicht in de eigen kringloop. Met meer kennis en inzicht is het mogelijk minder verliezen te realiseren. Naast bewustwording willen we ook stappen maken in duurzaam voeren. Maar welke voermaatregelen zijn daarbij nodig en mogelijk? Het ontbreekt deels aan inzicht in eigen bedrijf en de mogelijkheid daarop te sturen. Door inzicht in de kringloop op onze bedrijven krijgen we aanknopingspunten voor het nemen van maatgelen. Deze maatregelen (scenario’s) kunnen we doorrekenen en vervolgens testen op de deelnemende bedrijven (op basis van individuele keuzes). Dit levert een hogere benutting op, minder soya aanvoer en/of een lagere voetafdruk. Tijdens onze zoektocht willen we ons laten inspireren door experts, collega’s, toeleveranciers en afnemers. De kennis die we opdoen willen we implementeren in het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy waarbinnen CONO-veehouders werken aan het verduurzamen van hun melkveebedrijven. Daarnaast komt deze kennis beschikbaar voor alle Nederlandse melkveehouders.

Nieuws

Producten

  • Maatregelen Netwerk Duurzaam Voeren EEE 2012

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.