Nieuws

Effect van geur en smaak rond mestflatten onderzocht

Gepubliceerd op
16 juli 2014

“Schijtbossen” rond mestflatten geven veel beweidingsverliezen. In het project Amazing Grazing wordt onderzocht of het niet vreten van koeien rond mestflatten puur met de geur heeft te maken of ook met de smakelijkheid van het gras, dat mogelijk door de nutriënten in de mestflat wordt beïnvloed.

Door Livestock Research-WUR, VIC Zegveld en het Louis Bolk Instituut is een proef aangelegd waarin geur en smakelijkheid van mestflatten door een geur/smaak panel van 10 koeien wordt onderzocht. Inzicht hierin kan aangeven hoe met management de nadelige effecten van schijtbossen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Daarnaast is er een proef aangelegd met direct slepen van mestflatten na beweiding of pas 1 week na beweiding. Direct slepen van mestflatten geeft vaak versmering van het gras en geeft minder kans op natuurlijke afbraak van de mestflat door insecten en regenwormen. Door 1 week te wachten is het verteringsproces in de mestflat al in volle gang en vindt door indroging van de mestflat minder versmering plaats.

Dit onderzoek loopt dit weideseizoen en resultaten zijn dit najaar beschikbaar.