Nieuws

Eerste officiële steen voor nieuwbouw Dairy Campus

Gepubliceerd op
13 maart 2015

Op vrijdag 13 maart 2015 is op Dairy Campus de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van een modern nationaal innovatiecentrum voor de melkveehouderij met internationale uitstraling, gevestigd in Leeuwarden. Met de bouw en exploitatie van het complex is een investering van circa 40 miljoen gemoeid over een periode van 10 jaar. Daarvoor worden twee programma’s uitgevoerd (innovatie en educatie), en diverse stallen, een ontvangstcentrum en praktijkleervoorzieningen gebouwd.

De financiering wordt ondersteund door Samenwerkingsverband Noord Nederland, gemeente Leeuwarden en provincie Friesland, er is een bijdrage van EZ voor praktijkleervoorzieningen en ook de partners dragen bij. Hiermee ontstaat een stevige basis voor een duurzame, innovatieve en economisch rendabele melkveehouderijsector.
Op Dairy Campus in Leeuwarden zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe innovatiecentrum van de zuivelsector in volle gang, de contouren zijn zichtbaar en het eerste beton is gestort. Alle spelers in de melk- en zuivelketen kunnen straks op deze inspirerende ontmoetingsplek terecht voor onderzoek, onderwijs en om innovatieve ideeën met elkaar te delen. Kees de Koning, manager van Dairy Campus: “Hiermee zijn we uniek in de wereld. We bouwen hier aan het Silicon Valley voor de Nederlandse melkveehouderij en we willen vooroplopen met innovaties. Tegelijkertijd willen we dat die nieuwe technieken snel ingang kunnen vinden in de melkveehouderij”.

Gezamenlijke ambitie van de partners

“Het is een ontmoetingsplek en living lab voor bedrijven en kennisinstellingen. Zo maakt stalinrichter Cowhouse voor nieuwe producten al gebruik van de onderzoeksfaciliteiten van de Dairy Campus. En Algeacom test of algengroei op biogas mogelijk is,” aldus wethouder Henk Deinum van de gemeente Leeuwarden. Dr. Martin Scholten, Algemeen directeur Animal Sciences Group Wageningen UR benadrukte de betekenis van Dairy Campus voor Wageningen Universiteit. Onderzoekers maken al gebruik van de faciliteiten van Dairy Campus, maar krijgen nu nog meer mogelijkheden. “Dairy Campus is het resultaat van concentreren en opwaarderen van onze praktijkbedrijven tot innovatiecentra van het hoogste niveau.” Ook CRV, de grootste en meest toonaangevende coöperatie voor rundveeverbetering van de Benelux kiest voor vestiging dichtbij Dairy Campus en daarmee dichtbij Wageningen UR en Van Hall Larenstein. Gedeputeerde Johannes Kramer benoemt de unieke timing net voor de afschaffing van het melkquotum en prijst de aandacht voor een zorgvuldige melkveehouderij: “Deze eerste paal komt op een historisch moment, bijna gelijktijdig met de afschaffing van het melkquotum. Er is wereldwijd steeds meer behoefte aan hoogkwalitatieve landbouwproducten. Maar ook aan een verantwoorde landbouw die rekening houdt met 'mienskip en lânskip'. De Dairy Campus biedt ons de kans om beide ontwikkelingen met elkaar te verbinden.”

Wens voor de toekomst van de melkveehouderij

De ongeveer 100 aanwezigen konden op het nieuwe bouwterrein een wens achterlaten voor de toekomst van de zuivelketen. Het Twitterkalf @AaltjeDairyCampus was de eerste die haar wens op het grote doek had geschreven. Zij zal eind 2015 naar de nieuwe stal verhuizen. In april 2016 zal de officiële opening van de nieuwbouw plaatsvinden.

Partners

De partners van Dairy Campus zijn: Wageningen UR, FrieslandCampina, LTO Nederland, Hogeschool VHL, Nordwin College, Dairy Training Center, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân.
Staand van links naar rechts: Menno van Manen, voorzitter Stuurgroep Nieuwbouw Wageningen UR Annie de Veer, directeur Wageningen UR Livestock Research Jarig Langhout, directeur Friesland Campina Martin Scholten, voorzitter Stuurgroep Dairy Campus, lid concernraad Wageningen UR en algemeen directeur Animal Sciences Group en Imares Henk Deinum, wethouder gemeente Leeuwarden Joh. Kramer, gedeputeerde Provincie Fryslân Zittend van links naar rechts: Wendy Zuidema-Haans, directeur Hogeschool VHL Hylke v.d. Veen, directeur Dairy Training Centre Aad van der Burg, directeur Nordwin College Kees Romijn, voorzitter vakgroep melkveehouderij LTO Nederland
Staand van links naar rechts: Menno van Manen, voorzitter Stuurgroep Nieuwbouw Wageningen UR Annie de Veer, directeur Wageningen UR Livestock Research Jarig Langhout, directeur Friesland Campina Martin Scholten, voorzitter Stuurgroep Dairy Campus, lid concernraad Wageningen UR en algemeen directeur Animal Sciences Group en Imares Henk Deinum, wethouder gemeente Leeuwarden Joh. Kramer, gedeputeerde Provincie Fryslân Zittend van links naar rechts: Wendy Zuidema-Haans, directeur Hogeschool VHL Hylke v.d. Veen, directeur Dairy Training Centre Aad van der Burg, directeur Nordwin College Kees Romijn, voorzitter vakgroep melkveehouderij LTO Nederland