Nieuws

Eerste Miscanthus is geoogst

Gepubliceerd op
16 juni 2014

In maart zijn de eerste Miscanthus percelen geoogst, ruim anderhalf jaar na de aanplant. Van het perceel bij het VIC Zegveld kwam 1330 kilogram Miscanthus per hectare. Dit is relatief laag, de Miscanthus kan bij de eerste oogst namelijk tot wel 8000 kilogram per hectare opbrengst leveren.

Het netwerk ‘Slaap Zacht’ vermoedt dat een late aanplant in juni 2012 en natte omstandigheden tijdens de aanplant voor het achterblijven van de groei en lage opbrengst van de Miscanthus hebben gezorgd. Het gewas heeft drie tot vijf jaar tijd nodig om zich tot een volwaardig gewas te ontwikkelen. Het netwerk verwacht  dat het zich de komende jaren tot een gesloten gewas ontwikkeld en de opbrengst toeneemt.

Slootwaterpeil van invloed op opbrengst

Naast het perceel in Zegveld is ook het perceel op kleigrond van Frans-Jan ter Beek in Muiden geoogst. Op de overige drie percelen van het netwerk had de Miscanthus zich nog niet voldoende ontwikkeld om deze te oogsten. Op het perceel op veengrond in Zegveld was bij een deel van het perceel het slootwaterpeil hoger gezet, namelijk 30 cm beneden maaiveld. De opbrengst van dit deel was 820 kilogram per hectare. Relatief lager dan de Miscanthus die geteeld was bij een slootwaterpeil van 60 cm beneden maaiveld, met een opbrengst van 1330 kilogram per hectare. De ontwikkeling en groei van de Miscanthus op veengrond bij het hoge slootwaterpeil wordt ook het komende jaar verder gevolgd. De deelnemers van het netwerk blijven de groei en ontwikkeling van de Miscanthus percelen volgen.

Excursie naar Haarlemmermeer

In januari 2014 heeft het netwerk een bezoek gebracht aan de Miscanthusgroep Haarlemmermeer. Deze groep teelt Miscanthus voor meerdere doeleinden, zoals het dempen van vliegtuiglawaai, het beperken van de ganzenoverlast rondom Schiphol, maar ook om bij te dragen aan een duurzame economie. Tijdens het bezoek zijn ervaringen met de teelt van Miscanthus uitgewisseld, een aantal meerjarige Miscanthuspercelen bezocht en tijdens een bezoek aan het Expocenter is ingegaan op de ontwikkelingen/perspectieven van Miscanthusteelt in de Haarlemmermeer.

Resultaten Miscanthus

Met de oogst van de Miscanthus zijn de activiteiten van het netwerk afgerond. Op basis van haar evaringen met de aanplant, teelt en oogst van Miscanthus heeft het netwerk ‘Slaap Zacht’ een teelthandleiding opgesteld.

Klik hier om de teelthandleiding te downloaden.

Klik hier voor het fotoverslag van de Miscanthusoogst en bezoek aan de Miscanthusgroep Haarlemmermeer.