Netwerk

Een nieuwe populiereneconomie

Het populierenlandschap in Het Groene Woud verdwijnt langzaam en daarmee ook een potentiële inkomstenbron (de populier) voor boeren. Doel van dit netwerk is om de populierenteelt weer een nieuwe inkomstenbron te laten zijn door de organisatie van populiereigenaren en aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen (biomassa) en nieuwe technologieën (verduurzaming hout) .

De instandhouding van het culturele populierenlandschap leidt daarnaast tot een grotere ecologische waarde en biodiversiteit, het onderscheidende waarde voor het gebied (recreatie) en een bijdrage aan de klimaatbeheersing door (snelle) vastlegging van CO2.

Aanpak

Dit doel willen we als volgt bereiken:

  1. Onderzoek doen naar afzetmogelijkheden zoals de klompenindustrie, biomassa en verduurzaming hout.
  2. Opzet van een Populieren coƶperatie die alle populieren in het gebied gaat beheren. Hierdoor worden de kosten verlaagd (gezamenlijke inkoop en aanbesteding onderhoud en oogst) en de inkomsten vergroot (volume, uniforme partijen, diversificatie kwaliteit).

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk