Netwerk

EBIS - Samen Sterk

Doel van dit project is de biologische productstromen bij de verwerkende industrie in beeld te brengen en biologische stromen die in het gangbare circuit verdwijnen, proberen te herintegreren in het biologische circuit.

Daarnaast maximaal benutten van retourstromen uit de humane sector via de composteringsbedrijven. Ook willen we een gezamelijk teeltplan opstellen om beter inzicht te krijgen in de mineralenstromen én om meer invloed te hebben op de verwerkende industrie en handel.

Aanpak

We willen onderzoeken in hoeverre we de producten die het samenwerkingsverband afzet, terug kunnen krijgen van de consumenten. Dit betekent bijvoorbeeld dat de voedingsindustrie in de reststromen actief onderscheid moet maken tussen biologische en niet-biologische producten. Het samenwerkingsverband wil inventariseren welke mogelijkheden zij heeft om deze situatie te realiseren. Het streven is daarbij om een volledig sluitende kringloop te maken binnen een gesloten systeem van producent, middensegment en consument. We willen van een gezamenlijk teeltplan opstellen waarbij voorgaande uitgangspunten worden gerealiseerd, of een verkenning uitvoeren naar de haalbaarheid van het idee om gezamenlijk te investeren in 'een extensief biologisch akkerbouwbedrijf'.