Nieuws

Duurzame melkveestapel goed voor milieu

Gepubliceerd op
15 maart 2012

Milieukundige duurzaamheid gaat hand in hand met een duurzame melkveestapel. Dat blijkt uit onderzoek door CRV en Wageningen UR Livestock Research uitgevoerd met de Duurzaamheidsmonitor van CRV op Koeien & Kansen-bedrijven. De veestapels van de Koeien & Kansen-veehouders hebben een hoger Netto Dag Rendement (NDR) dan Nederlandse bedrijven gemiddeld hebben.

21 cent per dag
Uit de analyse van het NDR blijkt dat de koeien van Koeien & Kansen-veehouders economisch gezien 21 eurocent per dag beter presteren dan het landelijk gemiddelde van € 2,55 per dag (2009-2010). Koeien & Kansen-veehouders besteden bovengemiddeld aandacht aan milieuprestaties. Uit het onderzoek volgt dat goede milieutechnische prestaties blijkbaar samengaan met een duurzamere veestapel en met goede economische prestaties. Het is een aanwijzing dat boeren die goed ‘op hun koeien passen’, hun dieren efficiënter met het voer laten omgaan en daardoor ook milieutechnisch goede resultaten halen. De praktijkervaringen tonen tevens aan dat de Duurzaamheidsmonitor voor veehouders en hun adviseurs een bruikbaar instrument om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om hun veestapel te verduurzamen.

NDR economisch kengetal
Een koe is duurzaam als deze in haar leven relatief lang aan de melk is en weinig gezondheidsproblemen heeft. Een verminderde duurzaamheid van de veestapel heeft grote bedrijfseconomisch gevolgen. Om dat zichtbaar te maken is in de door CRV ontwikkelde Duurzaamheidsmonitor een economisch kengetal opgenomen, het Netto Dag Rendement (NDR). De NDR geeft inzicht in de totale opbrengst (melkgeld minus voerkosten) per koe in euro’s per levensdag.

Koeien & Kansen-rapport 64: ‘Duurzaamheid veestapels in project Koeien & Kansen’ kunt u hier gratis downloaden.