Netwerk

Duurzaamheid door Mesophisch LED licht

Het netwerk wil onderzoeken wat de invloed is van Mesophisch LED licht op energieverbruik, verbruikskosten, dierenwelzijn, omgevingsoverlast en productie.

Het doel is zo snel mogelijk veel ervaringen op te doen en uit te wisselen over de toepassing van mesophisch licht in de praktijk. Zodat snel inzicht wordt verkregen in de effecten van mesophisch licht voor verschillende diercategorien.

Aanpak

De Netwerkdeelnemers hebben verschillende diersoorten, namelijk melkvee, varkens, kippen en geiten. Zij werken in het netwerk samen met een innovatief installatiebedrijf (ENS Europe). Bij de start wordt per locatie en per diersoort bekeken hoe een kleinschalig experiment kan worden uitgevoerd. Vervolgens worden ervaringen en resultaten gemeten en onderling uitgewisseld. Zo nodig worden op basis van de ervaringen aanpassingen gedaan in het licht, de armaturen, de lichthoeveelheid, etc.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk