Nieuws

Duurzaam met teelt eigen krachtvoer

Gepubliceerd op
3 mei 2012

Koeien & Kansen-veehouder Joris Buijs wil duurzaam produceren. Zo verbouwt hij zijn eigen krachtvoer. En bij de bemesting maakt hij het liefst gebruik van spuiwater, mineralenconcentraat en dunne fractie. Maar helemaal zonder kunstmest lukt niet.

Via allerlei samenwerkingsverbanden beschikt Joris over voldoende grond om veldbonen te telen waarmee hij krachtvoer vervangt. Zijn economische duurzaamheid leidt hier niet onder. “Met eigen krachtvoer telen verdien ik € 10.000 per jaar (saldo + vaste kosten). Daarmee wordt mijn eigen arbeid goed betaald”, geeft Joris aan. Ook de melkproductie lijdt hier niet onder. De BSK is al maanden boven de 50.

Joris Buijs is zuinig op zijn grond en secuur in het bewerken ervan. Hij vindt het erg belangrijk om de bodem vruchtbaar te houden. Ook de grond van anderen. Dit zien andere ondernemers in de omgeving ook. Samenwerken en uitruilen van gronden lukt dus goed. Hierdoor krijgt Joris de mogelijkheid om eigen krachtvoer als veldbonen en MKS te telen. Dit gaat overigens niet vanzelf. In de afgelopen jaren heeft Joris Buijs veel kennis ontwikkeld, onder andere door zelf proefvelden aan te leggen. Daarbij is het jaarlijks een hele puzzel om de teelt en bemesting uitgekiend rond te zetten. Ook het bewerken van de grond gebeurt zorgvuldig. Dit betekent in het voorjaar drukke tijden. De aandacht voor de koeien is dan minder dan gewenst, waardoor hij soms een tochtigheid mist. “In het voorjaar wil de vruchtbaarheid van de veestapel wel eens teruglopen”, geeft Joris aan. ”We hopen met het gebruik van stappentellers ook in deze periode de vruchtbaarheid op peil te houden.”

Ondertussen groeit het bedrijf gestaag door en is vernieuwing en vergroting van de stal gewenst. Ook de melkstal is aan vernieuwing toe. Joris heeft even een melkrobot overwogen, maar al snel bleek dit voor hem niet handig. “In de nieuwe opzet kies ik toch weer voor een melkstal. Bij een melkrobot zou ik namelijk ook een andere voerstrategie moeten kiezen. Terwijl dat nou net de kracht van ons bedrijf is.”