Nieuws

Dunne fractie rundermest moet meer minerale stikstof bevatten

Gepubliceerd op
31 januari 2012

Mestscheiding is in de praktijk technisch goed uitvoerbaar. Maar het scheidingsresultaat blijft nog achter bij de verwachting. Dat blijkt uit proeven met een schroefpers en een centrifuge op vijf Koeien & Kansen-bedrijven.

Aan de machinebouwers de uitdaging om dit te verbeteren, ofwel door betere technieken, ofwel door betere afstelmogelijkheden. Ook de verwerkingssnelheid moet omhoog. Bij mestscheiding streven we naar een zo hoog mogelijk minerale-stikstofgehalte in de dunne fractie. Dat bespaart immers kunstmeststikstof wanneer dikke fractie wegens fosfaat moet worden afgevoerd.

Uit berekeningen over de milieueffecten blijkt dat toepassing van de fracties naar verwachting geen toename veroorzaakt van de nitraatuitspoeling en de lachgasemissie. Wel kan de ammoniakemissie iets toenemen. Binnen derogatie zal de methaanemissie iets afnemen. Bij bemesten van de dunne fractie boven derogatie – als vervanger van stikstofkunstmest – zal de methaanemissie wel iets toenemen. Maar daar staat dan een besparing van de emissies bij productie en transport van stikstofkunstmest tegenover.

De resultaten van de proeven staan beschreven in de Koeien & Kansen-rapporten 62 (vooronderzoek) en 63 (scheidingsresultaten). Binnenkort volgen nog de resultaten naar de stikstofwerking van de dunne fractie.


Meer informatie over de resulten en rapporten >>

Of google op de titel van het netwerk.