Nieuws

Droge stof opname uit weidegras bepaald

Gepubliceerd op
14 april 2013

De melkveehouders uit het praktijknetwerk Dynamisch beweiden; weer of geen weer willen meer grip krijgen op het beweiden van hun melkvee.

Eén van de vragen die ze hadden was; hoeveel kg droge stof uit vers gras neemt het melkvee op tijdens de weidegang? Om inzicht te geven in de droge stof opname uit weidegras is op basis van melkproductie en bijvoeding de droge stof opname uit weidegras berekend. Hiervoor hebben de melkveehouders in een digitale graslandgebruikerskalender ook bijvoeding en melkproductie genoteerd. De verschillen tussen de bedrijven waren groot. Voor 2013 wordt dit wekelijks vastgesteld. Lees verder in het studentenrapport.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Bert Philipsen of Marcia Stienezen

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.