Nieuws

Dichtheid bepalen van graskuil en inzaaien kruiden

Gepubliceerd op
17 september 2015

Het deelnetwerk 'Gewas' van het netwerk 'Waarheen met ammoniak op Veen' heeft Herman van Schooten een avond op bezoek gehad om te praten over het goed conserveren van graskuil. Nieuws is er ook op het vlak van inzaaien van kruiden.

Goed geconserveerde graskuil

Een goed geconserveerde graskuil is de basis voor een voordelige melkproductie in de wintermaanden. Daarnaast zorgt een goede conservering voor minder verliezen tijdens het voeren en dit werkt vervolgens weer positief door in de KringloopWijzer. De netwerkgroep ‘gewas’ heeft binnen het Praktijknetwerk 'Waarheen met Ammoniak op Veen' om deze redenen Herman van Schooten van Wageningen UR Livestock Research uitgenodigd om samen te sparren over de conservering van graskuilen.

Dichtheid en temperatuur van graskuil

Dichtheid en temperatuur bepalen
Dichtheid en temperatuur bepalen

De kern van Herman zijn verhaal lijkt simpel: goed aanrijden, netjes en secuur werken en zorgen voor voldoende suiker in het gras bij een gewenst droge stof gehalte van 40%. Aan het einde van de avond hebben we de proef op de som genomen. We hebben de dichtheid en temperatuur bepaald van een graskuil op het gastbedrijf. Tot onze verbazing was het verschil in dichtheid erg groot bij deze rijkuil. Aan de zijkanten was de dichtheid laag met 150 kg/ds in een kuub maar in het midden was de dichtheid bijna twee keer zo hoog met 280 kg/ds in een kuub! U zult begrijpen wat de reden van broei was aan de zijkanten van de rijkuil.

Demoveld met grassoorten en kruiden

Aanleg proefvelden met kruiden en grassoorten
Aanleg proefvelden met kruiden en grassoorten

ls laatste kunnen wij u melden dat we binnen het genoemde praktijknetwerk  een demoveld hebben aangelegd met verschillende grassoorten. Naast de grassoorten hebben we op het demoveld ook een aantal kruiden ingezaaid zoals chicorei, pimpernel en paardenbloem. Wij zullen u op een later moment verder informeren over de precieze aanleiding van dit demoveld.