Nieuws

Derde robot voor Koeien & Kansen-bedrijf Hoefmans

Gepubliceerd op
1 oktober 2012

De ontwikkeling van het Koeien & Kansen-bedrijf van Patrick en Emmy Hoefmans in Alphen (NBr) gaat snel. Eind september is de derde robot geplaatst.

Nieuws250-wk40-Kopie-van-_MG_0127c.jpg

Het bedrijf ligt op droge zandgrond, is intensief en moet dus veel (ruw-)voer aankopen. Het eigen land levert een beperkte hoeveelheid eiwit op. Via een uitgekiend rantsoen, haalt Patrick een behoorlijk BEX-voordeel. In 2012 is dit door het hogere aandeel gras in het rantsoen waarschijnlijk iets lager dan in 2011.

In het voorjaar van 2010 zette het bedrijf al een mijlpaal door met twee robots te gaan melken. Nu, ruim twee jaar later, dient de derde robot zich aan. Volgens planning kan Patrick er vanaf half oktober mee melken. De voor een goede bezetting benodigde extra koeien zijn al aangekocht.

Het bedrijf van de familie Hoefmans ligt op schrale zandgrond. De eiwitopbrengsten van afgelopen jaren waren laag, te laag. Oorzaak: terugloop van de bemesting door lagere gebruiksnormen EN te weinig regen.

In het bedrijfsontwikkelingsplan, dat is opgezet in kader van Koeien & Kansen, staat de doelstelling meer ruw eiwit per hectare te halen. In 2010 en 2011 werd er resp. 257 en 211 kg stikstof van een ha grasland gehaald. De kuiluitslagen en voorraadbepaling laten tot en met de derde snede zien dat Patrick in 2012 225 kg N van een ha haalt. Hopelijk gaan we 2010 evenaren. Het niveau van de gebruiksnorm wordt waarschijnlijk niet gehaald. De bemestingstrategie is niet gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. De resultaten die we dus zien, zijn voor het grootste deel de effecten van de weersomstandigheden.

Ieder jaar wordt er tijdig een inschatting van de BEX gemaakt. Dit om te beoordelen hoe de mestwetgeving in werkelijkheid uitpakt en om geen missers te maken in de gebruiksruimte op het bedrijf. De eerste BEX-prognose is gemaakt. Het aandeel gras in het rantsoen lijkt in eerste instantie hoger, waardoor in dit geval ook een lager BEX-voordeel is geschat. Al met al zal het stikstofvoordeel volgens de prognose 200 kg lager zijn dan in 2011.

Meer info bij Ard van Leijsen