Nieuws

Demo mestdroger 29 oktober

Gepubliceerd op
7 oktober 2014

Op 29 oktober a.s. zijn geïnteresseerden van harte welkom op het bedrijf van Bert Rijnen te Oirschot om de daar geïnstalleerde mestdroger te bekijken. Vanuit het praktijknetwerk ‘Mestafzet op de korrel’ vertelt Jan Pijnenburg, specialist mestverwerking bij DLV, over de mestverwerkingstechnieken in zijn algemeenheid en geeft hij een toelichting op de installatie van Bert Rijnen.

Op de locatie van Rijnen staat een co-vergister. Met de restwarmte van de vergister droogt Rijnen de mest tot een droge stof-percentage van 80%. De droge mest wordt vervolgens in containers afgevoerd. De warme lucht wordt over drie mestbanden van 24 meter lengte getrokken, waardoor een groot deel van het vocht in de mest verdampt. Om geur en stikstof tot een minimum te beperken zijn drie luchtwassers geplaatst na de droger. Ook deze zijn te bezichtigen tijdens deze middag.

Bezoek aan de installatie

De demonstratiebijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 29 oktober aan de Broekstraat 31 te Oirschot, van 13.15 tot 16.30 uur. Naast een toelichting op de installatie is er de gelegenheid om de installatie te bekijken.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden dit kan tot en met 20 oktober a.s. Vermeld uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers. Deelname kost € 49,50 per persoon (excl. BTW). Deelname op basis van volgorde van inschrijving.

Alle deelnemers ontvangen aan het eind van deze middag een USB-stick met de presentatie van de demonstratiebijeenkomst, een filmpje van de drooginstallatie en enkele foto’s van de installatie. Meer informatie bij Marco Hol, tel. 06–26518686