Nieuws

Deelnemer Koeien & Kansen stuurt bij met fosfor

Gepubliceerd op
6 januari 2014

De graskuilen van veehouder Post uit Nieuweroord (Dr.) bevatten dit jaar veel fosfor. Met 4,4 gram per kilogram droge stof is dat het hoogste van alle K&K bedrijven. Voor een hoge fosforefficiëntie en een lage fosfaatproductie in de mest zal Post moeten sturen via de voeding.

De graskuilen van Frank Post bevatten dit jaar gemiddeld meer fosfaat dan voorgaande jaren. Gemiddeld hebben de graskuilen 4,4 gram fosfor per kilogram droge stof. Dit is duidelijk meer dan in de graskuilen van voorgaande jaren.

Management niet anders dan voorgaande jaren

Een echte verklaring voor de hogere gehalten heeft Post niet. De soort grond waarop het melkveehouderijbedrijf is gelegen, echte zandgrond, zal wel een rol spelen. De fosfaatafgifte van de bodem naar het gewas wordt meestal beter als de bodemtemperatuur stijgt. Zandgronden “warmen” in de regel sneller op dan veen- en kleigronden. Verder heeft Post dit jaar niet anders bemest dan de voorgaande jaren. Fosfaatkunstmest wordt al jaren niet meer gebruikt, vanwege de regelgeving.

Aanpassing in voeding nodig

De consequentie van de hogere gehalten aan fosfor in de graskuilen is wel dat er meer fosfor in “de kringloop” wordt gebracht. Bijsturen via de voeding is dan wel noodzakelijk om een ‘overaanbod’ aan fosfor tegen te gaan. Voor een hoge fosfaatbenutting van het voer, moet rekening gehouden worden met bijvoorbeeld de keuze in grondstoffen en/of mengvoer dat aan de koeien gevoerd gaat worden.

Er zit immers een grote variatie aan fosfor in de grondstoffen die worden aangeboden door de leveranciers. Een ding is zeker: met dergelijke fosforgehalten in de graskuilen krijgen de melkkoeien geen fosfaattekort dit stalseizoen!