Netwerk

De voordelen van ISO

Op (groeiende) melkveebedrijven die werken met ‘vreemde’ arbeid is het belangrijk dat de werkprocessen goed verlopen en dat voor iedereen duidelijk is hoe het werk moet worden uitgevoerd. Daarvoor kunnen natuurlijk werkprotocollen ontwikkeld worden die beschrijven hoe, wat en waarom iets moet worden uitgevoerd, maar valt er ook iets te leren van het werken met ISO-normen zoals in andere (niet-agrarische) sectoren gebeurd?

Dit netwerk wil onderzoeken of een ISO-systeem in de melkveehouderij toegepast kan worden met betrekking tot ‘vreemde’ arbeid.

Er zal geïnventariseerd worden welke NEN-ISO 9001 maatregelen bruikbaar zijn voor melkveebedrijven en in hoeverre deze kunnen bijdragen aan een eventuele certificering die herkenbaar is voor afnemers en consument.

Het netwerk wil een zogenoemde verbeterprocedure, waarin de 10 belangrijkste processen beschreven staan, in het bedrijf inbouwen. Deze procedure willen de deelnemers bespreken en formuleren met het eigen personeel en de adviseurs op vaste tijdstippen in het jaar. Deze procedure dient dan als handvat voor de bedrijfsleider om kwaliteit en goede werkomstandigheden te garanderen. De 10 voorbeeld protocollen die worden geformuleerd kunnen als basis dienen voor een op maat te maken protocol voor het eigen bedrijf.

Aanpak

Om een beeld te krijgen van het werken volgens ISO-normen gaat het netwerk op bezoek bij enkele bedrijven uit niet-agrarische branches die werken met ISO-normen. Maar ook worden agrarische bedrijven bezocht die ervaring hebben met protocollen o.a. de intensieve veehouderij en de tuinbouwsector. Hierna wordt de vertaling gemaakt naar de melkveehouderij. Daarbij wordt ook de periferie betrokken, zoals de voerfirma en de dierenarts.

Alle deelnemers schrijven een eigen protocol over één specifiek onderdeel, zoals bijvoorbeeld voeren van de koeien, het melken, het afkalven, ontvangen van bezoekers, etc. Ook worden verbeterprocedures opgesteld. Vooral op grotere bedrijven waar veel gewerkt wordt met protocollen is het voor het management waardevol om dit samen te vatten in een ISO leidraad/norm. Uiteindelijk moet dit leiden tot werkschema’s die zijn te gebruiken door bedrijfsleiders en managers, en een kwaliteitsmanagementsysteem voor zowel managers als personeel.

Producten

Protocollen

Meer informatie

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.