Netwerk

De Vloer Op

Veehouders nemen deel aan het netwerk "De Vloer Op" om de meerwaarde die emissiearme vloeren bieden op gebied van dierenwelzijn te onderzoeken. Melkveehouders vinden het belangrijk om de ammoniakuitstoot zo veel mogelijk te beperken, waar mogelijk zelfs te verminderen en worden hiertoe ook steeds vaker gedwongen door wet- en regelgeving. Toepassing van emissiearme vloeren bij renovatie of nieuwbouw is daar een goed instrument voor.

Momenteel is het voor veel melkveehouders moeilijk om een juiste vloerkeuze te maken. Er leven veel vragen bij veehouders; hoe is de beloopbaarheid? Kies ik voor een mestschuif of een mestrobot? En moet ik dan water gebruiken om de vloer schoon te kunnen houden? Wat is de invloed van de vloer op klauwgezondheid? Naast emissieverlaging is weinig bekend over de meerwaarde van een emissiearme vloer t.a.v. onder andere dierenwelzijn, terwijl het investeringsbedrag fors hoger ligt dan bij traditionele roostervloeren. O.a. door excursies naar collega veehouders die al een emissiearme vloer in gebruik hebben en middels praktijkonderzoek, wordt kennis vergaard.

De deelnemers in het netwerk zijn allemaal melkveehouders die op het punt staan een keuze te maken voor een type vloer. Daarnaast krijgt het netwerk ondersteuning van het Nederlands Klauwgezondheids Centrum.

Producten

  • Vloerenwijzer