Nieuws

De proeftuin zoomt in op borging en handhaving

Gepubliceerd op
22 oktober 2012

De Provincie Overijssel en Proeftuin Natura 2000 Overijssel volgen samen een intensief traject om aanvullende maatregelen op te kunnen nemen in de vergunningverlening.

LogoN2000.jpg

Een belangrijk onderdeel van het traject is het borgen en handhaven van de maatregelen. Hiervoor bracht de Proeftuin de afgelopen week verschillende deskundigen bijeen. Op de pilotbedrijven van Ruben ter Braak (pluimvee), Arnoud Bouwmeester (varkens), Henk en Karin van Dijk en Wout en Christiaan van Dalfsen (beiden melkvee) kwamen veel maatregelen aan bod en bespraken de aanwezigen de werkingsprincipes en de aangrijpingspunten voor controle en handhaving.

Het behandelen van de maatregelen leverde interessante discussies op tussen bijvoorbeeld de onderzoekers van Wageningen UR en de pilotondernemers. Maatregelen kunnen wel een reductie van de ammoniakemissie opleveren, maar moeten ook praktisch inzetbaar zijn voor de gebruikers. Ook de aanwezigheid van Stichting Milieukeur bracht nieuwe inzichten over controle en handhaving. Met de verkregen informatie scherpt de Proeftuin de maatregelen aan, of gaat aan de slag met extra huiswerk. De nader uitgewerkte maatregelen liggen in november ter beoordeling voor de commissie van deskundigen. Daarna kijken de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving naar de maatregelen voor een laatste oordeel. Het is de voorzichtige verwachting dat veehouders begin 2013 gebruik kunnen maken van de nieuwe, officieel goedgekeurde, maatregelen bij hun vergunningaanvraag. Zorgvuldigheid staat voorop.

Wilt u weten hoe het volledige traject van de Provincie en de Proeftuin eruit ziet? Lees dan het achtergrondartikel.

Meer info bij Cathy van Dijk.