Netwerk

De Pijnpoli

Er is weinig bekend over pijn en pijnbestrijding bij koeien. Hoe kan je als melkveehouder pijn bij je koeien herkennen? Hoe voorkom je pijn en hoe bestrijd je het?

Het is wel bekend dat pijn door bijvoorbeeld klauwproblemen of uierontsteking een grote impact heeft op het welzijn en de levensduur van de koe. Door pijn vermindert de voeropname, verlaagt de weerstand en dat vergroot de kans op het krijgen van andere aandoeningen wat uiteindelijk leidt tot een vervroegde afvoer. Met een betere herkenning en behandeling van pijn kan de levensduur van koeien omhoog en het antibioticagebruik verminderen.

Aanpak

Het netwerk wil alle kennis die er te vinden is rondom het herkennen en de aanpak van pijn verzamelen en op basis daarvan een praktisch protocol maken om beter om te gaan met pijn bij koeien. Ook onderzoekt het netwerk de mogelijkheid een soort 'Pijnpoli' op het bedrijf in te richten, een plek om pijn succesvol aan te pakken.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

of Google de titel van het netwerk