Netwerk

De herontdekking van hooi

Soms zijn er dingen uit het verleden die we graag herontdekken. Hooi lijkt er zo eentje.

Door de moderne boer wordt hooi gezien als ouderwets en een hoop gedoe. Een goed rantsoen bestaat uit kuilgras, snijmais en een flink portie krachtvoer, dat is gemakkelijk en effectief. Uit recent onderzoek, in binnen- en buitenland, blijkt dat hooi meer is dan wat droge VEM-etjes. Hooi kan de melkveehouderij duurzamer maken door:

  • Betere N-kringloop door betere benutting door de koe en minder uitstoot van NH3
  • Betere gezondheid van de koe en minder klauwproblemen

En dat is nog niet alles. Internationaal (denk bijvoorbeeld aan de Alpen) is men overtuigd van de smaakverbetering van melk door het voeren van hooi. Zowel kwaliteit als smaak van melk en vlees zijn stukken beter door een substantiële hoeveelheid hooi in het rantsoen.

Aanpak

Om hooi weer op de kaart te zetten voor de Nederlandse melkveehouder is in samenwerking met CONO Kaasmakers het PraktijkNetwerk ‘Heerlijk Helder Hooi’ opgestart, waarbij een groep enthousiaste melkveehouders onderzoekt:

  • Welke moderne hooimethoden er zijn in binnen- en buitenland.
  • Hoe hooi de mineralenkringloop verbetert.
  • Wat er mogelijk is met een typisch ‘hooi-rantsoen’.
  • In hoeverre de kwaliteit en smaak van melk en vlees verbetert.

Nieuws

Producten