Nieuws

De energiewaarde in de snijmaiskuilen daalt nu snel

Gepubliceerd op
3 juli 2017

Op dit moment treden er grote energieverliezen in de snijmaïskuilen op. Vooral in mei en juni is het zetmeelgehalte in de kuilen sterk gedaald. Vanaf het seizoen 2016 heeft Eurofins Agro ‘Penskarakter Snijmais’ geïntroduceerd om de prestaties van snijmaïskuil in het rantsoen en de stabiliteit van de kuil in de tijd te voorspellen.

“We gingen er in het verleden altijd vanuit dat snijmaiskuilen na drie tot vier weken volledig stabiel waren, maar dat blijkt niet zo te zijn. Signalen uit de praktijk wezen hier al op”, vertelt Robin Wolf, productmanager bij Eurofins Agro. “In het afgelopen seizoen hebben we weer een reeks snijmaïskuilen gevolgd met en ook dit jaar is gebleken, dat er in de kuilen grote energieverliezen kunnen optreden”, meldt Wolf. “We zien dat sommige kuilen doorgaan met het verliezen van energie, maar niet alle kuilen verliezen evenveel energie.”

Zowel het zetmeelgehalte als de bestendigheid van de kuil dalen in de loop van de tijd. Dit wordt veroorzaakt doordat bacteriën tijdens het fermentatieproces de beschermlaag (proline) rondom de maïskorrels afbreken. Dit proces start direct na inkuilen: bacteriën beginnen met het omzetten van koolhydraten in zuren, de kuil verzuurt en stabiliseert.

Figuur 2       Penskarakter Snijmaïs, grafische weergave; het groene kwadrant linksboven is optimaal voor de koe. Rechtsonder staan de minder wenselijke snel verteerbare kuilen met weinig VEM.
Figuur 2 Penskarakter Snijmaïs, grafische weergave; het groene kwadrant linksboven is optimaal voor de koe. Rechtsonder staan de minder wenselijke snel verteerbare kuilen met weinig VEM.
Figuur 3       Uitslag Penskarakter Snijmaïs in tabelvorm, met advies voor rantsoenbijsturing
Figuur 3 Uitslag Penskarakter Snijmaïs in tabelvorm, met advies voor rantsoenbijsturing

Energieverlies voorspellen in kuilen

“In Penskarakter Snijmais voorspellen we het energieverlies in de snijmaiskuilen”, legt Wolf uit: “Dit rapporteren we grafisch en in tabelvorm (zie Figuur 2 en 3). Nu is het een goed moment om deze erbij te pakken en de kuil weer te evalueren. In de kuilen van oogst 2016 die we dit jaar blijven volgen daalde het zetmeelgehalte tot juni met gemiddeld 15 gram, met uitschieters tot 60 gram.” In ongeveer een kwart van de maïskuilen daalt het zetmeelgehalte sterk.
“Afgelopen jaar voorspelden we in de monitoring dat de kuilen terug zouden lopen naar gemiddeld 370 gram zetmeel, uiteindelijk hebben we 373 gram gemeten, we komen dus al dicht bij de waarheid,” vertelt Wolf.

RantsoenCheck checkt voer aan het hek!

In deze periode - waarin koeien veel last hebben van hittestress en de vers gras kwaliteit terugloopt - ligt een negatieve energiebalans op de loer, een tegenvallende kwaliteit snijmais kan de melkkoeien dan net over de grens duwen. Een goed rantsoen is de basis om problemen te voorkomen en kennis over de snijmaïskuilkwaliteit maakt het mogelijk om een goed gebalanceerd rantsoen samen te stellen. Penskarakter Snijmaïs is daarvoor, net als de Rantsoencheck, een nuttig hulpmiddel!

Meer informatie

Meer informatie over de rantsoencheck of bemonstering is hier te vinden

Bron: Eurofins Agro