Netwerk

De boerderij als SuperOrganisme

Wij willen naar een bedrijfsconcept in de melkveehouder dat gebaseerd is op zoveel mogelijk natuurlijke processen en zo min mogelijk verbruik van industriële hulpstoffen zoals brandstof, krachtvoer en energie. Dit concept 'leeft' als een zelfstandig superorganisme, een energieneutrale kringloop, die ook sluitend is met mineralen en een maximale biodiversiteit stimuleert.

We denken aan ploegen van de grond door wroetende varkens, compostering van mest op het loopoppervlak van de dieren en bemesten en voeden door het buiten zijn van de dieren. Uiteraard is het wel de bedoeling dat het superorganisme een zeker rendement gaat halen. Hoever we hiermee kunnen gaan moet blijken gedurende het project. Uitgangspunt is echter dat een superorganisme ook een superinkomen en supermotivatie oplevert. Het uiteindelijke doel is: minder verbruik van fossiele brandstoffen: geen gebruik van chemische middelen; minder uitstoot van CO2 door verbranding; minder gebruik van energie; waar mogelijk hernieuwbare energie. De mate waarin wordt voldaan aan deze doelen kunnen we op verschillende manieren kwalificeren. Enkele bestaande technieken zijn via het meten van biofotonen in bijvoorbeeld melk zoals het LEI in een recent onderzoek heeft gedaan. Hiermee stellen we een hopelijk hogere energetische waarde van de producten uit het superorganisme vast.

Aanpak

Op diverse onderdelen bevinden zich tekortkomingen in de huidige bedrijfsconcepten, er zijn een groot aantal bewerkingen in de landbouw nodig die niet overeenkomen met de oorspronkelijk natuurlijke processen of die de natuurlijke processen vervangen. Denk hierbij aan ploegen, vergisten, composteren, bemesten, voeren etc. In de veehouderij zijn verschillende technieken om natuurlijke processen te vervangen. We willen nu een concept waar deze technische vervanging niet nodig is.

  • Mechanische composteringsinstallaties en fabrieken kan vervangen worden Compostering is een natuurlijk proces dat door varkens wordt gekatalyseerd door het wroeten en omzetten van de humus gemengd met mest. Met hout voeg je schimmels toe , met gras- en bladproducten bacteriĆ«n.
  • Huisvesting kost investeringen in energie, materialen en geld. Terwijl de meest natuurlijke manier gewoon onder de sterrenhemel is en bij slechte weersomstandigheden een natuurlijke beschutting.
  • Een zonnecel slaat weliswaar een paar stappen over om tot stroom te komen, maar een LCA (life cycle analysis) benadering leert ons dat de productie van een zonnecel al enorme bergen energie heeft gekost. Bladgroenkorrels zijn de beste zonne-energie verwaarders op aarde.

Nieuws

Producten

  • Artikel: De boerderij die bindt (DLV, februari 2014)
  • Persbericht: Innovatief boerderijconcept blauwdruk voor veilige voedselproductie (DLV, februari, 2014)

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.