Netwerk

Daarom eten we Schaap

Daarom eten we schaap. Schapenvlees is lekker. Laat niemand je iets anders wijs maken. Het smaakt naar exquise wild, en wat wil je meer.

Vlees van de schapen die de heide begrazen, natuurlijker kan het niet. Het verhaal is heel simpel. Kudde schapen van vaak oeroude rassen begrazen heidevelden en grasland om het cultuurlandschap en de natuur te beheren. Jaarlijks valt daar een percentage van af. Oudere schapen krijgen last van hun tanden, en jonge schapen willen nog wel eens over een omheining springen. En als één schaap... Het zijn redenen waarom herders afscheid nemen van hun dieren. En het zijn redenen waarom we schapenvlees moeten eten.

Schapen worden in Nederland niet gegeten, omdat we met zijn allen besloten hebben om schapenvlees vies te vinden. Ze kunnen tot vijftien jaar oud worden, maar voor de slager zijn ze met twee jaar al oud. Maar wie weet wat het verschil is in smaak tussen Schoonebeekers en Friese melkschapen? Schaap smaakt wild, maar dan anders, en er is geen natuurlijker vlees. Proeven dus. En dat doe je samen met de herder, de slager, de kaasmaker, de kok, de restaurateur en wie er maar mee wil doen. Omdat schapen ons landschap onderhouden. Daarom eten we schaap.

Aanpak

Daarom eten we schaap is een praktijknetwerk van schapenhouders, slagers, restaurants en onderzoekers. Dat wil zeggen dat we tussen maart 2011 en 2014 gaan onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat schapenhouders voldoende financiering krijgen om hun nuttige werk voor het Nederlandse landschap te doen. We gaan daarvoor op zoek naar nieuwe markten voor het smakelijke schapenvlees, maar ook naar andere vormen van financiering van het natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast ondersteunen we onderzoek naar het ecologische effect van de begrazing, naar een efficiënte en rendabele bedrijfsvoering van de schapenhouders, en naar het vakmanschap van de schapenhouders en hun opvolgers.

Wat gaan we doen?

  • Daarom eten we schaap wil mensen weer verbinden aan het landschap dat de schapen onderhouden door een netwerk op te bouwen van herders, schapenhouders, slagers, koks en consumenten.
  • We gaan excursies organiseren van slagers en koks naar schaapskuddes om samen met de herder te bespreken wat er met schapenvlees mogelijk is naar het algemene publiek.
  • We beschrijven de historie van de schapenhouderij en de trekkende schaapskuddes in Nederland, in samenwerking met landbouwhistorici.
  • We onderzoeken hoe verbanden gelegd kunnen worden met initiatieven voor duurzame voedselvoorziening van steden in de omgeving, in samenwerking met rurale sociologen.
  • We verzamelen traditionele en nieuwe recepten met schapenvlees, en onderzoeken en vertellen hoe schapenvlees het beste kan worden geslacht, verwerkt en bereid.
  • We beginnen met Schaapskudde Het Soerel en de Ouwendorperhoeve . We leggen contacten met andere herders en schapenhouders, zoals de Herders van Balloo met hun Drentse heideschapen, en kuddes met Kempische en Veluwse heideschapen. Daarnaast zijn er contacten mogelijk met bedrijven als De Wassum die met ecologisch beheer stadsparken onderhouden.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.