Nieuws

Controleer grasland op plaaginsecten

Gepubliceerd op
29 juli 2016

Engerlingen, de larven van de rozenkever en de meikever veroorzaken schade aan de wortels van gras. Dit jaar zijn er veel rozenkevers gesignaleerd. Juni was een natte maand. In het grasland op de zandgrondgebieden kunnen hierdoor hoge dichtheden engerlingen voorkomen. Belangrijk is om het grasland te controleren. Bij het ingaan van een droge periode kunnen dan tijdig maatregelen worden getroffen.

Van kever tot engerling

De rozenkever heeft een éénjarige cyclus. In juni zetten de kevers eitjes af in grasland. Eind juni en begin juli verschijnen de jonge engerlingen. Dit stadium veroorzaakt nog geen schade. Een vochtige grond is gunstig voor de ontwikkeling van eitjes van de rozen- en meikevers. Vraatschade wordt meestal in augustus zichtbaar. De grotere meikever heeft een meerjarige cyclus. Twee tot drie jaar oude engerlingen van deze soort kunnen in juni reeds leiden tot schade. Door het groeizame weer in juni dit jaar hebben deze engerlingen niet tot zichtbare schade geleid. Voor engerlingen van beide soorten geldt dat naarmate het droger wordt, het schadebeeld toeneemt. De schade kan vele malen groter zijn als vogels en zoogdieren op zoek gaan naar engerlingen.

Aanpak van engerlingen

Aanwezigheid en vraat van vogels en zoogdieren kan duiden op engerlingen. Controleer de zode alvast op vastheid. Doorgevreten graswortels en de ondiepe, holle verblijfplaatsen van de engerlingen zorgen voor een losse grasmat. De vochttoevoer vanuit de bodem naar de wortels stagneert. Aandrukken met een speciale rol of spoor aan spoor rijden met een trekker zorgt voor behoud van het contact met de ondergrond. Aanrollen en berijden leiden ook tot doding van vooral de grotere meikeverengerlingen. Met deze methoden zijn de afgelopen jaren effecten aangetoond, maar er zijn nog veel opties om dit systeem te verbeteren.

Meer informatie

Strategieën ter beheersing van engerlingen staan vermeld in www.veldleeuwerik.nl; "Duurzame aanpak Engerlingen". In december 2015 hebben Brabantse veehouders tijdens een informatiebijeenkomst hun zorg over engerlingen aangegeven en voorstellen gedaan voor onderzoek. ZLTO heeft vervolgens in een breed bodemprojectvoorstel bij de provincie Brabant de engerlingenproblematiek opgenomen.